Regeringen utreder gränsen för "normalt föräldraansvar"

UTREDNING. Möjligheten till stärkt rätt med personlig assistans för egenvård, tillsyn och var gränserna ska gå för föräldraansvar ska nu utredas.

– Dagens rättstillämpning av “normalt föräldraansvar” är på tok för vid, säger Mikael Klein, Funktionsrätt Sverige.  

En ny statlig utredning om hur rätten till personlig assistans kan stärkas är tillsatt, med Fredrik Malmberg, gd för myndigheten Specialpedagogiska myndigheten (SPSM) som särskild utredare. 

– Det här är en efterlängtad utredning som syftar till att stärka rätten till personlig assistans för personer som är i en utsatt och svår situation. Personlig assistans är en frihetsreform byggd på att personer med funktionsnedsättning omfattas av samma grundläggande rättigheter i samhället som alla andra. Det rättighetsperspektivet är viktigt för mig när vi tar oss an de svåra frågor som utredningen har att lösa ut, säger Malmberg i ett pressmeddelande.

Utredningen har fått i uppdrag att:

Login