Regeringen slopar rapporteringskrav för vårdsatsningar

REDOVISNING. Regeringen har tillfälligt slopat rapporteringskravet för kommuner och regioner inom vissa vårdsatsningar. Socialutskottets ordförande Acko Ankarberg (KD) är positiv men orolig över den växande vårdskulden.

Efter begäran från SKR har regeringen tillfälligt slopat rapporteringskravet för satsningar inom vårdöverenskommelsen för:

Undantag från rapporteringskravet är satsningar på tillgänglighet i hälso- och sjukvården.

Medlen för satsningarna har i huvudsak redan betalats ut.

Login