Regeringen pressas att se över omstridd vårdmoms

PERSONALUTHYRNING. Från och med den 1 juli omfattas uthyrning av vårdpersonal av momsplikt. Nu uppmanar riksdagen regeringen att utreda konsekvenserna av vårdmomsen. 

– Privata och offentliga aktörer ska behandlas lika, och då måste momsfrågan tas på fullaste allvar. För att säkerställa en väl fungerande sjukvård i hela landet måste momsen på inhyrd vårdpersonal snabbt få en lösning, sade Helena Vilhelmsson (C) när riksdagen i veckan debatterade behovet av en översyn av den så kallade vårdmomsen.

Vårdmomsen innebär att uthyrning av vårdpersonal från och med den 1 juli räknas som skattepliktig omsättning. Det är konsekvensen av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen som kom förra året och som fått Skatteverket att ändra sin tidigare uppfattning om att uthyrning av vårdpersonal var undantaget skatteplikt.

Riksdagen beslutade om att rikta ett tillkännagivande till regeringen om att göra en översyn av konsekvenserna av den ändrade situationen i och med momsplikten. I tillkännagivandet ingår också att regeringen vid behov ska föreslå förändringar "som på ett lämpligt sätt neutraliserar konsekvenserna för vårdgivare och patienter snarast möjligt."

Login