Praktikertjänst: Värna pensionärerna – förläng tandvårdsstödet

DEBATT. Tusentals patienter skjuter upp tandvårdsbehandlingar för att hålla social distans. För att trygga patienternas ekonomi borde regeringen snarast förlänga perioden för tandvårdens högkostnadsskydd, skriver två chefer vid Praktikertjänst.

Ann-Chriztine Ericsson
Leg. tandläkare och chef hållbarhet och kvalitet, Praktikertjänst
Anders Jonsson
Leg. tandläkare och kvalitetschef, Praktikertjänst


Den svenska tandvården fungerar i grunden väldigt väl och munhälsan är generellt god i stora delar av landet och i de flesta åldrar. Detta beror bland annat på en tandvårdsutbildning i världsklass, ett bra samarbete mellan offentliga och privata aktörer och ett välfungerande tandvårdssystem med förnuftiga subventioner.

Men precis som många andra branscher så står tandvården inför stora utmaningar i den rådande coronapandemin. Men det handlar knappast bara om vårdgivarna, utan kanske i ännu högre grad om patienterna.

Skjuter upp behandling 

Många har svårt att boka tider och andra tvingas skjuta upp planerade behandlingar på obestämd tid, något som för flera kan bli kännbart i plånboken.

För att trygga patienternas ekonomi borde regeringen därför snarast se över och förlänga perioden för tandvårdens högkostnadsskydd.

Det är nämligen tusentals patienter som har en pågående och långgående tandvårdsbehandling, men som på grund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer om isolering och social distansering väljer många att skjuta upp den.

Mista högkostnadsskydd

Men eftersom högkostnadsskyddet endast gäller under en tolvmånadersperiod – med start när åtgärden initialt registreras hos Försäkringskassan – så kan en avbruten och uppskjuten behandling bli en kostsam historia för många.

I praktiken innebär det alltså att många patienter riskerar att gå miste om tandvårdens högkostnadsskydd. Framförallt påverkas många äldre, som ju är de med störst behov av tandvård och den grupp som behöver isoleras mest under coronapandemin.

Politikernas bord

Som systemet är utformat så kan ersättningsperioden inte förlängas. Tolvmånadersgränsen är reglerad i lag, vilket innebär att frågan inte landar hos Försäkringskassan eller Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, utan hamnar på regeringens och riksdagens bord.

Besluta om förlängning

För att värna tandhälsan och de äldsta och sköraste är det därför rimligt att regering och riksdag skyndsamt behandlar frågan och beslutar om förlängning eller dispens.

Risken är annars att munhälsan under kommande år kraftigt försämras eftersom många inte har råd med sina behandlingar.

Forrige artikel Debatt: Prioritera skyddsutrustning till personal i LSS-bostäder Debatt: Prioritera skyddsutrustning till personal i LSS-bostäder Næste artikel Tobaksfakta: Otillräckliga åtgärder för att minska rökningen Tobaksfakta: Otillräckliga åtgärder för att minska rökningen
FHM ville tidigt se provtagning inom äldreomsorgen

FHM ville tidigt se provtagning inom äldreomsorgen

CORONA. Provtagningen i äldreomsorgen har gått trögt, men enligt Karin Tegmark Wisell, Folkhälsomyndigheten (FHM), har detta lyfts fram som prioriterat av myndigheten hela tiden. Hon avfärdar också kritiken om att Sverige inte tillvaratagit möjligheten att studera smittspridning i skolorna.

Antalet självmord oförändrat trots statens nollvision

Antalet självmord oförändrat trots statens nollvision

SJÄLVMORD. Riksrevisionen ska granska statens suicidpreventiva arbete. Trots en nollvision sedan 2008 är antalet självmord per år oförändrat.

– Beslutet har bara varit en hyllvärmare, säger Pirjo Stråte, vice förbundsordförande för Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES)