Miljoner till elevhälsan fryser inne

ELEVHÄLSA. Minst 50 miljoner av pengarna som regeringen vill satsa på personalförstärkningar inom elevhälsan under 2016 fryser inne. Ett väntat utfall i och med att ansökan kom ut sent menar Skolverkets statsbidragsenhet.

Pengarna beslutades om redan i förra årets budget och nu betalas bidragen för höstterminen 2016 ut till kommuner och fristående skolor. 100 miljoner ges till skolor runt om i Sverige för att mer personal ska kunna anställas inom elevhälsa och specialpedagogik. 142 kommuner och ett hundratal fristående huvudmän har beviljats bidrag.

En anledning till stödet är att regeringen vill motverka och förebygga psykisk ohälsa bland unga, särskilt hos unga tjejer, hbtq-personer och unga med funktionsnedsättningar. 

– Ska vi höja prestationerna i skolan, måste vi se dem som ska prestera. När så många unga mår dåligt påverkar det skolan. Elever behöver en tillgänglig elevhälsa och lärare behöver kuratorer och psykologer att arbeta tillsammans med för att kunna nå elever när det är annat än pedagogiken som sätter upp hinder för inlärning. Därför är det så viktigt att vi nu bygger ut elevhälsan, kommenterar utbildningsminister Gustav Fridolin i ett pressmeddelande.

Login