Mässlingvaccination till sjukvårdspersonal

KORTNYTT. Nu uppmanar man till att vaccinera icke-immun hälso- och sjukvårdspersonal mot mässlingen, meddelar Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande. 

Bakgrunden är de mässlingsutbrott i Sverige där personer smittats under utlandsvistelser. Nu rekommenderar den skandinaviska verifikationskommittén återigen att alla  icke-immuna hälso- och sjukvårdspersonal kostnadsfritt ska vaccineras. Anledningen är att hälso- och sjukvårdspersonal löper större exponering av sjukdomar och har därmed en högre risk att smittas av de drabbade mässlingsutbrotten än befolkningen i övrigt. 

Ytterst bär arbetsgivaren ansvaret att bedöma smittorisken för personalen. Få landsting och regioner har tidigare etablerade rutiner för granskning av de anställdas vaccinationsskydd. Nu meddelar landets smittskyddsenheter att en inventering av personalens immunstatus pågår i samtliga landsting och regioner, samt att vaccination erbjuds till icke-immuna anställda, meddelar Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande. 

Login