Marina Tuutma utreder läkarintyg i sjukpenningsärenden

Marina Tuutma, ordförande i Svenska Distriktsläkarföreningen och andre vice ordförande i Sveriges Läkarförbund ska utreda läkarintygets betydelse vid sjukpenningsärenden.

Marie Lundahl

Marina Tuutma är specialist i allmänmedicin och arbetar som distriktsläkare i Region Värmland.

Tuutma ska bland annat utreda varför bedömningarna skiljer sig åt, om läkarintyget behöver ges större utrymme i sjukpenningärenden och om samverkan mellan professioner kan vara ett stöd för bedömning av patientens arbetsförmåga.

Uppdraget ska redovisas senast 7 juni 2023.

Nämnda personer

Marina Tuutma

Ordförande Distriktsläkarföreningen, specialist i allmänmedicin

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget