M-ledamot: Sverige behöver fler sjukhus som S:t Göran – inte färre

DEBATT. Socialdemokraterna i Region Stockholm vill kasta ut en av landets bästa vårdaktörer för att i stället ta över verksamheten i offentlig regi. Det är en politik som kan leda till försämring för alla som väntar på vård, skriver Camilla Waltersson Grönvall (M).

Camilla Waltersson Grönvall (M)
Riksdagsledamot och socialpolitisk talesperson

När Socialdemokraterna tog över regeringsmakten efter valet 2014 började vårdköerna växa okontrollerat. Köerna har blivit närmast en naturlag i Sverige, medan man i många andra länder knappt känner till företeelsen med köer i vården. Nu riskerar Socialdemokraterna att ytterligare förvärra denna utveckling genom att ta över driften av ett av Sveriges bästa sjukhus, Capio S:t Göran, och i stället driva det i offentlig regi.

Allvarligt läge

Vårdköerna har växt under flera år men ytterligare eskalerat under covid-19-pandemin. Hittills har mellan 85 000 till 100 000 operationer skjutits upp bara under denna period. Vårdköerna har mer än fördubblats och läget är nu riktigt allvarligt.

I juli 2020 fick endast 44 procent av patienterna sin operation eller annan behandling i tid. Detta går att jämföra med juli 2014, då 80 procent av patienterna fick sin vård i tid. Skulle man ställa alla dessa människor som nu står i vårdkö i en fysisk kö så skulle den sträcka sig från Stockholm till Sundsvall.

S vill kasta ut

Ett föredöme är S:t Görans sjukhus i Stockholm som rankas som ett av Sveriges bästa sjukhus. I Dagens Medicins årliga ranking hamnade sjukhuset på första plats, och det har varit med på topp tre sedan 2015. Den höga kvalitetsstämpeln på S:t Göran bekräftas även av att sjukhuset vid årsskiftet blir en universitetssjukvårdsenhet.

Trots detta vill Socialdemokraterna i Region Stockholm kasta ut en av landets bästa vårdaktörer som nu driver S:t Göran för att i stället ta över verksamheten själva i offentlig regi. Kasta ut den ledning som levererar Sveriges bästa vård och bland de kortaste vårdköerna i ett läge där vårdköerna accelererar. Det är en politik som kan leda till en direkt försämring för Sveriges alla patienter som nu väntar på vård.

Patienternas bästa

En förutsättning för ett legitimt och fungerande samhällskontrakt är att alla som betalar in skatt också får valuta för sina skattepengar – i form av en fungerande välfärd och vård i tid. Ska vi utrota vårdköerna måste alla aktörer, oavsett driftsform, vara med och bidra – och patientens bästa måste gå före ideologiska dogmer. Sverige behöver fler sjukhus som S:t Göran – inte färre.

Forrige artikel Regiontopp (C): Måste fortsätta följa råden – oavsett hur trötta vi är Regiontopp (C): Måste fortsätta följa råden – oavsett hur trötta vi är Næste artikel Fi: Uppmaning till kommuner – ignorera inte de hemlösa Fi: Uppmaning till kommuner – ignorera inte de hemlösa
Två ungdomshem får ny högre säkerhetsnivå

Två ungdomshem får ny högre säkerhetsnivå

SÄKERHET. En ny och högre säkerhetsklass med bättre teknisk och fysisk säkerhet ska införas på två ungdomshem, samt fler avdelningar för slutenvård (LSU) i hela landet. Gd Elisabet Åbjörnsson Hollmark vill även införa en bättre grundutbildning för personalen.