Lista på jobbskador ska hjälpa Försäkringskassan

JÄMSTÄLLDHET. Arbetsskadeförsäkringen ska utredas, för att kvinnor och män ska ha samma möjlighet att få del av försäkringen. Utredningen ska också ta ställning till om Försäkringskassan ska ha en förteckning över diagnoser som kan vara arbetsskada.

Män får oftare än kvinnor skador och sjukdomar godkända som arbetsskada, och livränta för att fylla ut inkomsten. Det beror på att skador i kvinnoyrken mer sällan betraktas som arbetsskador.

Andelen erkända arbetsskador är större i de mansdominerade delarna av arbetsmarknaden.

Skillnaderna kan bero på att olycksriskerna är större i mansyrken. Men förklaringen kan också vara att forskningen om arbetsmiljön är mindre utvecklad i de kvinnodominerade yrkena, skriver regeringen i utredningsdirektiven.

Login