KD: Ovärdigt att kommunens budget blir avgörande

REPLIK. Det är kommunens budget, inte personens behov, som avgör vilket stöd en person med omfattande funktionsnedsättning får, skriver Pia Steensland (KD).

Pia Steensland (KD)
Riksdagsledamot och talesperson för funktionshinderfrågor


När staten sviker sitt stöd till personer med omfattande funktionsnedsättning faller ansvaret över på kommunerna. Dessvärre klarar flera, framför allt små kommuner, inte av att axla ansvaret ekonomiskt.

Kommunens budget – inte personens behov – blir då avgörande för vilket stöd en person med omfattande funktionsnedsättning får. De är ovärdigt. Vi kristdemokrater instämmer därför till fullo med debattartikeln ”Vårdföretagarna: Staten måste ta hela ansvaret för personlig assistans” (från den 13 november) av Ida Ingerö, näringspolitisk expert personlig assistans vid Vårdföretagarna.

Priset att betala

Hösten år 2015 uttalade finansminister Magdalena Andersson (S) att det krävdes besparingar på bland annat assistansersättningen för att klara kostnaderna kopplade till flyktingvågen.

Uttalandet följdes av S/MP-regeringens förödande regleringsbrev till Försäkringskassan år 2016 med direktivet om att bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar. Direktivet medförde i sin tur att Försäkringskassan började tolka gamla domar från högsta förvaltningsdomstolen mer restriktivt. Statens kostnader i det specifika statsanslaget för assistansen har sedan dess sjunkit med flera miljarder. Men till vilket pris?

Rätt perspektiv

Vi kristdemokrater anser att dessa "besparingar" har skett till ett förödande högt pris och ett omänskligt stort lidande.

Det finns inga ekonomiska vinster om minskningar av assistans leder till ett sämre stöd och försämrad livskvalitet för personer med omfattande funktionsnedsättning och deras familjer.

När dessutom kostnaderna ökar i kommunerna, skatteintäkter minskar och andra statsanslag skjuter i höjden när anhöriga hamnar i sjukskrivning är vi på helt fel väg. Det är därför avgörande att kostnaden för assistansen ses i det totala samhällsekonomiska perspektivet.

Kvaliteten urholkas

När man inte har oändligt med skatteintäkter måste de som är i störst behov av samhällets stöd komma först. Som Ida Ingerö så tydligt beskriver i sin debattartikel riskerar regeringen att slå ut de seriösa assistansanordnarna genom att endast höja schablonen för assistansersättningen med 1,5 procent. Det täcker inte ens de avtalsenliga löneökningarna. Kvaliteten på assistansen kommer att urholkas.

Mer än regeringen

Vi kristdemokrater prioriterar annorlunda än regeringen. Utöver en höjning av schablonen med 2,2 procent föreslår vi lagändringar och avsätter pengar för att säkerställa att samtliga grundläggande behov blir assistansgrundande i sin helhet.

Vi föreslår även en höjning av garantinivån i sjuk- och aktivitetsersättningen med 2000 kr per år. Vi avsätter därför drygt 6 miljarder kronor mer än regeringen till dessa ändamål under perioden 2020-2022.

En frihetsreform

Avslutningsvis ser vi med oro på utvecklingen där personlig assistans mer och mer ses som en vård- och omsorgsinsats. Vi kristdemokrater anser att det är viktigt att LSS återgår till grundintentionen.

LSS ska fortsatt vara en frihetsreform som ska säkerställa att personer med omfattande funktionsnedsättning ska kunna vara fullt delaktiga i samhället på sina egna unika villkor. Det handlar om mänskliga rättigheter och vilket samhälle som vi vill ha.

Forrige artikel Generaldirektörer: Mycket återstår för att motsvara medborgarnas förväntan Generaldirektörer: Mycket återstår för att motsvara medborgarnas förväntan Næste artikel "Utveckla nya betalningsmodeller för läkemedel"
Stor oro för växande vårdskuld och nytt coronautbrott

Stor oro för växande vårdskuld och nytt coronautbrott

LAVINFARA. Inställda vårdbesök och operationer leder till en kraftig ökning av odiagnostiserade och allvarligt sjuka personer, enligt Vårdförbundet. Detta i kombination med en andra våg av covid-19 skulle vara förödande, tror Camilla Waltersson Grönvall (M), som vill se att den privata vården utnyttjas bättre.

Glad sommar – vi ses i augusti

Glad sommar – vi ses i augusti

HÄLSNING. I och med dagens nyhetsbrev tar Altinget Vård och hälsa uppehåll i utgivningen. I mitten av augusti kommer höstens första nyhetsbrev.