KD: Mer till primärvård och vårdens sommarlöner

BUDGETMOTION. Kömiljard, höjda sommarlöner till vårdpersonalen och överflyttning av resurser till primärvården. På torsdagen presenterade Kristdemokraternas Jakob Forssmed och Ebba Busch Thor partiets budgetmotion.

Kristdemokraterna vill öka primärvårdens resurser, för att på så sätt möjliggöra en mindre sjukhustung svensk vård. När partiledaren Ebba Busch Thor på torsdagen presenterade partiets skuggbudget tog hon bland annat upp de 1,5 miljarder extra till primärvården som Kristdemokraterna vill se.

– Den naturliga vägen till vården ska vara via primärvården. Då krävs fler vårdcentraler och bättre tillgänglighet, sade Ebba Busch Thor.

Anslaget ska successivt skalas upp för att landa på en nivå på fem miljarder kronor årligen för att förstärka primärvården.

Login