KD: Ledamöterna vill hitta riktiga lösningar

DEBATT. Socialutskottet har lyckades få stor samsyn på flera politikområden. Bland annat har utskottet arbetat fram förslag till lagändringar i syfte att stärka barnets ställning, skriver Acko Ankarberg Johansson (KD), ordförande i socialutskottet. 

Acko Ankarberg Johansson (KD)
Riksdagsledamot och ordförande, socialutskottet


Att ta sommarlov vid midsommar och återkomma i september är knappast vanligt i riksdagen, även om det ibland speglas så. I år har det förstås med nödvändighet varit så att socialutskottet, där jag har uppdraget som ordförande, har haft extra sammanträde varje vecka för att kunna få aktuell information från myndigheter och regering med anledning av pandemin. Vi fortsätter med utskottsmöten över sommaren och sammankallas om det kommer propositioner från regeringen som behöver behandlas skyndsamt och för att få nödvändig information om den pågående pandemin.

Socialutskottet är det utskott som har flest yrkanden att hantera under ett normalår, men nu har arbetsbelastningen varit ännu högre. Det är naturligtvis coronaviruset som gjort utskottets arbete mer intensivt. Jag är tacksam att utskottets ledamöter arbetat så engagerat också i vår trots de ovanliga omständigheterna då flertalet har varit med via telefon. Alltid gott humör och intresserade av att hitta lösningar som påverkar samhället på riktigt.

"Ansvaret får inte vara delat"

Redan förra våren hittade utskottet en gemensam syn när det gäller samsjuklighet mellan beroendesjukdom och annan svår psykisk ohälsa, en fråga vi kristdemokrater tycker är angelägen. Dagens delade huvudmannaskapet mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården gör att dessa människor ofta hamnar mellan stolarna. Därför finns det anledning att forma ett mer samlat huvudmannaskap som tar sikte på att det är sjukdomen som ska behandlas. Därutöver kan det finnas stora behov av olika slags sociala insatser som förstås måste vara väl samordnade med vården. Men ansvaret får inte vara delat.

Förändra narkotikapolitiken

I vår lyckades utskottet få en stor samsyn i att också utvärdera narkotikapolitiken. Eftersom vi har ansvar för socialpolitik så bör det betonas att vårt utskott inte beslutar om den del som avser brott och straff. Men en utredning måste våga lyfta fram allt som hänt de senaste åren och bedöma vilka insatser som har evidens. Vi kan inte vara nöjda med att så många människor dör av narkotika. En förändring måste till inom ramen för en fortsatt restriktiv narkotikapolitik.

Stärk barns ställning

Ett annat område där utskottet gemensamt bedrivit ett viktigt arbete är den sociala barn- och ungdomsvården. Esmeraldas, som kallades Lilla hjärtat, öde är fruktansvärt och många fler barn har inte det skydd i lagstiftningen som de borde ha. Därför har utskottet arbetat fram förslag till lagändringar i syfte att stärka barnets ställning. Det är förslag som vi kristdemokrater har motionerat om sedan 2015 och som nu kommer kunna realiseras. Det behövs fler förändringar inom den sociala barn- och ungdomsvården. Det kommer vi återkomma till i det fortsatta arbetet.

Vi måste skydda riskgrupper

I början av april samlades utskottet i att det behövs en ersättning till personer som är extra sårbara för coronaviruset. Det är många som inte har möjlighet att arbeta hemifrån och då måste riskgrupperna skyddas. Förskollärare, busschaufförer och anställda inom handeln är exempel på yrken där det måste finnas en möjlighet till ersättning, så att riskgrupper kan avstå arbete ett tag och därmed minska risken för smitta.

I skrivande stund är inte alla delar presenterade men det finns hopp att regeringen nu, om än väldigt sent, kommer genomföra riksdagens beslut. Oro finns dock över att närstående till riskgrupper inte kommer få det skydd som behövs och detsamma gäller för gravida. Det kommer vi kristdemokrater fortsätta kräva. Pandemin pågår fortfarande och vi måste göra vad vi kan för att skydda riskgrupper.

Forrige artikel Tillitsdelegationen: Ny utbildning för statsanställda ska öka förtroendet Tillitsdelegationen: Ny utbildning för statsanställda ska öka förtroendet Næste artikel Claphaminstitutet: Barns rättigheter måste gå först vid assisterad befruktning Claphaminstitutet: Barns rättigheter måste gå först vid assisterad befruktning
Facken: Detta saknar sjukvårdsbudgeten

Facken: Detta saknar sjukvårdsbudgeten

BUDGETPROPOSITION. Trots budgetsatsning på fast läkarkontakt och personalstöd efter coronapressen saknas viktiga bitar, enligt vårdsektorns fackförbund. Strukturella reformer av regionerna och tydligare grepp om kompetensförsörjningen behövs fortfarande.

– Det är viktigt att regioner och kommuner använder pengarna rätt, säger Sineva Ribeiro, Vårdförbundet.

Det är statsbudgetarna i kris som blir milstolpar

Det är statsbudgetarna i kris som blir milstolpar

ANALYS. Att en statsbudget i dessa tider innehåller stora satsningar som stavas miljarder snarare än miljoner höjer inga ögonbryn. Inte heller att statsskulden måste få växa när vi står mitt uppe i både en pandemi och tillhörande ekonomisk kris. Som alltid: Inget möjliggör fler "omöjliga" förändringar än en rejäl kris.