IVO:s granskning av regionerna: "Inte acceptabelt"

GRANSKNING. Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) har granskat regioners vård av äldre på särskilda boenden under pandemin och upptäckt allvarliga brister. Ingen av de granskade regionerna har nått kraven om individuell och behovsanpassad vård.

Ivo:s granskning uppmärksammar att en femtedel av patienterna inte har fått individuell läkarbedömning av sitt sjukdomstillstånd eller vårdbehov.

– En sådan här hög siffra i journalgranskningen av patienter som inte fått en individuell läkarbedömning är inte acceptabelt, säger Ivo:s gd Sofia Wallström, på en presskonferens.

Majoriteten av de medicinska bedömningarna har under våren skett på distans, främst via telefon. Även patienters delaktighet i vården har brustit samt hur journalanteckningar hanterats. Problemen beskrivs vara på systemnivå snarare än att handla om enskilda boenden eller vårdgivare, granskningen.

Login