Ivo ska stärka vården till följd av corona

UPPDRAG. Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) har fått ett regeringsuppdrag att analysera vilka risker som kan uppstå i svensk sjukvård till följd av covid-19, och utbrottets konsekvenser på kvaliteten.

Syftet med uppdraget är att bidra med viktig kunskap under rådande pandemi, men även inför framtida sjukdomsutbrott.

– Alla i Sverige hjälps nu åt för att bekämpa pandemin, och tillsammans kommer vi att klara av detta. Samtidigt är det viktigt att dra lärdom av vad denna extraordinära situation innebär för vården och omsorgen, säger socialminister Lena Hallengren (S) i ett pressmeddelande.

Redan i dag sker löpande bedömningar för hur Ivo:s tillsyn och och tillståndsprövning bedrivs bäst i den nuvarande situationen med covid-19.

Login