Hon tar över vårdfrågorna hos Liberalerna

NAMN. Efter att ha känt frustration på regional nivå gjorde Lina Nordquist hoppet till riksdagen. Nu är hon Liberalernas nya sjukvårdspolitiska talesperson och kommer att jobba för mindre detaljstyrning inom vården. 

Lina Nordquist (L) efterträder Anna Starbrink som sjukvårdspolitisk talesperson. Nordquist har varit riksdagsledamot för Liberalerna sedan valet och sitter i socialutskottet.

Som talesperson för partiet tror Nordquist att hon mer effektivt kommer att kunna arbeta med de stora frågorna för sjukvården. 

– Vad jag verkligen vill göra är att tillsammans med forskare, läkare, sjuksköterskor, andra vårdprofessioner, patienter och anhöriga ta fram nya idéer för hur innovation kan implementeras inom vård. Samt fokusera på hur sjukvården ska kunna bli en riktigt bra arbetsgivare och hur vi kan ge sjukvårdens anställda mer tid med patienterna, säger Lina Nordquist till Altinget. 

Låt de som vet bestämma

Efter avslutad apotekarutbildning började Nordquist att forska om blodtryck och diabetes. Hon disputerade år 2007 vid Uppsala universitet och blev år 2011 docent vid samma lärosäte. Nordquist var mellan åren 2013 och 2018 regionråd i Region Uppsala. 

– Många av de bra idéerna för hur sjukvården kan bli bättre finns redan. Det handlar bara om att ge större möjligheter till dem som faktiskt är utbildade till att skapa sjukvården. Vi sätter ramarna men kunskapen finns redan, säger hon.

Ett naturligt nästa steg

Hoppet från regionen till riksdagen beskriver Nordquist som naturligt eftersom att hon kände sig frustrerad i regionen.

– Väldigt stora puckar kan vi inte lösa på regional nivå. Även om det är regionerna som till 75 procent har ansvar för sjukvården så avgör staten väldigt mycket av möjligheterna, genom uppdrag till myndigheter och genom lagstiftning. När uppdraget till myndigheter inte tydligt säger att det är den sjuka människans möjligheter som borde stärkas i första hand, finns inte samma chans att hjälpa sjuka människor på regional nivå.

En byråkratisk labyrint

En fråga som Nordquist tror att Liberalerna måste driva i framtiden för att förbättra sjukvården och vinna förtroende i frågan är mindre detaljstyrning. 

– Staten är ibland för lågmäld när den borde rycka in men den är också himla bra på att detaljstyra med riktade bidrag som många gånger kostar mer än de smakar. 

– Det är väldigt mycket regler och väldigt mycket uppföljning som jag tror äter människors tid. Det äter sjuka människors tid och det äter tiden för viktiga grupper inom sjukvården, säger Lina Nordquist.  

Kommer sjukvård nu bli en större fråga för Liberalerna?

– Jag hoppas sjukvård kommer att bli en större fråga. Det viktigaste för mig är att människorna som jobbar i sjukvården och de som behöver sjukvården ska tycka att sjukvården är bra. Vad de tycker om Liberalerna är mindre viktigt. Jag vill att vi ska ha den politik som skapar frihet och möjligheter.

Forrige artikel Så vill KD, V, M och SD rita om vårdbudgeten Så vill KD, V, M och SD rita om vårdbudgeten Næste artikel Hon lämnar jobbet som SKL-vd Hon lämnar jobbet som SKL-vd
FHM ville tidigt se provtagning inom äldreomsorgen

FHM ville tidigt se provtagning inom äldreomsorgen

CORONA. Provtagningen i äldreomsorgen har gått trögt, men enligt Karin Tegmark Wisell, Folkhälsomyndigheten (FHM), har detta lyfts fram som prioriterat av myndigheten hela tiden. Hon avfärdar också kritiken om att Sverige inte tillvaratagit möjligheten att studera smittspridning i skolorna.

Antalet självmord oförändrat trots statens nollvision

Antalet självmord oförändrat trots statens nollvision

SJÄLVMORD. Riksrevisionen ska granska statens suicidpreventiva arbete. Trots en nollvision sedan 2008 är antalet självmord per år oförändrat.

– Beslutet har bara varit en hyllvärmare, säger Pirjo Stråte, vice förbundsordförande för Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES)