Hallengren grillas i riksdagen om smitta i äldreomsorgen

CORONA. I en extradebatt pressade riksdagspartierna socialminister Lena Hallengren (S) om varför äldreomsorgen inte skyddats bättre mot covid-19. Professor Jonas Hinnfors ser två troliga scenarier för hur coronakommissionen kan driva ansvarsutkrävandet.

På begäran av Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna anordnades under fredagen en särskild debatt om hur smittspridningen inom äldrevården kan hindras.

Socialminister Lena Hallengren (S) inleder debatten med att betona att Sverige ännu befinner sig mitt i pandemin, och att alla inblandade aktörer fortfarande lär om smittspridning genom att studera hur boende som lyckats undvika smittspridning agerat.

Hon lyfter även att regeringen agerat i frågan:

Login