Hallå där Ulla Burman – "Palliativ vård måste bättre följa riktlinjerna"

HALLÅ DÄR. Ulla Burman är tillförordnad director på Betaniastiftelsen, som jobbar med utbildningar och informationsspridning om palliativ vård vid livets slut. Trots högsta politiska prioritet verkställs den palliativa vården inte som den ska, enligt Ulla Burman.

Betaniastiftelsen utbildar personal inom vård och omsorg i palliativ vård och i existentiella frågor vid livets slut.

Hur har coronapandemin påverkat svensk palliativ vård?

– Ett problem som blivit tydligt är att det finns stora kunskapsluckor kring begreppet palliativ vård, och när palliativ vård övergår i palliativ vård vid livets slut. Palliativ vård vid livets slut inträffar först efter att det fattats ett gemensamt beslut av närstående, läkare och sjuksköterskor. Då infaller en annan typ av vård och där närstående inkluderas. Och där har det brustit.

Login