EU:s socialministrar filar på ett nytt hälsoprogram

MINISTERRÅD. Mer stöd till kritisk hälsoinfrastruktur och hälsosammare levnadsvanor till EU-medborgarna. Det diskuterades i förra veckans ministerråd om programmet EU4Health 2021–2017 där socialminister Lena Hallengren (S) deltog. 

Förra veckan deltog socialminister Lena Hallengren (S) på ett ministerråd på distans med EU:s socialministrar.

Syftet var att diskutera EU-kommissionens förslag till ett nytt hälsoprogram, med anledning av coronautbrottet. Programmet kallas EU4Health 2021–2017.

Programmet består av 10 övergripande målsättningar som delas upp i två delar:

Login