Coronakommissionens dom över äldreomsorgen

CORONAKOMMISSIONEN. I dag kommer coronakommissionens första delbetänkande om hur smittskyddet inom äldreomsorgen hanterats. Enligt Acko Ankarberg Johansson (KD) är det avgörande för framtiden att rätt slutsatser nu dras.

Mitt under den andra vågen av coronapandemin överlämnar i dag coronakommissionen ett försenat första delbetänkande om hur äldreomsorgen hanterats under pandemin, till regeringen

KD: "Inte klara nästa kris"

De kommande dagarna kommer riksdagen att diskutera slutsatserna med SKR, Ivo och Coronakommissionen.

– Jag förväntar mig att vi får något slags tidslinje när olika saker hänt under pandemin och vilka slutsatser man kan dra av det, säger socialutskottets ordförande Acko Ankarberg Johansson (KD) till Altinget.

Hon påpekar även betydelsen av alla icke pandemi-relaterade brister som också blottats och som behöver åtgärdas.

– Om vi inte drar slutsatser från det vi varit med om under pandemin kommer vi inte klara nästa kris, säger Ankarberg Johansson.

V: “Många äldre dör fortfarande”

Karin Rågsjö (V), vårdpolitisk talesperson, hoppas att kommissionen lyckats klargöra vad som gått snett.

– Det är fortfarande många äldre som dör just nu på äldreboenden, säger hon till Altinget.

Hon påpekar att det kvarstår många problem inom vården som man känt till ända sedan i våras.

– Det förekommer exempelvis fortfarande att man inte använder skyddsutrustning, säger hon.

– Det är regionerna som ska stå för skyddsutrustning, ansvara för personalens trygghet och se till att varje individ får det läkarbesök den behöver. Och det har man inte gjort ordentligt.

Alltmer allvarligt läge

Pandemiläget blir alltmer allvarligt, fler insjuknar och pressen på sjukvården ökar. Förra veckan bad Region Stockholm om hjälp med bemanning från Socialstyrelsen, då nästa alla Iva-platser i regionen redan är fulla.

– För att vårdens medarbetare ska orka mer behöver vi hjälp, jag har därför gjort denna hemställan till Socialstyrelsen, sade Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Stockholm, på en digital presskonferens.

"Lägstanivån för låg”

Om samverkan mellan myndigheterna präglade de första månaderna av pandemin har kritiken sinsemellan skärpts under den senare hälften. Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) har granskat hur hanteringen av smittskydd skötts inom äldreomsorgen, hemtjänst och LSS-boenden, och i november kom myndighetens rapport med svidande kritik mot regionerna.

– Lägstanivån är för låg, även under en pandemi, sade Ivos generaldirektör Sofia Wallström vid den digitala pressträffen när rapporten presenterades.

Beslutskedja: Utvärdering av åtgärderna för att hantera utbrottet av det virus som orsakar sjukdomen covid-19

30/6
2020
30/6
2020
15/12
2020
15/12
2020
17/12
2020
28/1
2021
5/2
2021

Forrige artikel Filosof får Smers etikpris 2020 Filosof får Smers etikpris 2020 Næste artikel Nya Muf-ordförande: Nya Muf-ordförande: "Privatisera Bup"
Kommunläkare i äldreomsorgen kan bli verklighet

Kommunläkare i äldreomsorgen kan bli verklighet

ÄLDREOMSORG. Oppositionspartierna vill nu lägga flera miljarder på att stärka äldreomsorgen. Socialutskottet vill dock följa upp tidigare satsningar först. För att pengarna inte ska försvinna i M-kommuners privatiseringar, pikar vice ordförande Kristina Nilsson (S).