Blandat mottagande för kömiljard i ny kostym

VÅRDÖVERENSKOMMELSE. När socialminister Lena Hallengren (S) och SKL:s Marie Morell (M) presenterade sjukvårdssatsningar för nästan tio miljarder kronor hamnade den nya kömiljarden i centrum. Reaktionerna på kömiljardens återkomst är blandade.

Den nya uppdaterade kömiljarden omfattar 1,6 miljarder kronor under år 2019, de första 320 miljoner kronorna betalas ut till regionerna redan i juni. I december betalas sedan 1,28 miljarder kronor ut baserat på förbättringar i form av kortare väntetider inom specialistvården eller operation. Det framkom när Lena Hallengren, tillsammans med SKL:s Marie Morell, presenterade hur de 9,4 miljarder kronor extra till vården som finns i budgeten ska fördelas

– En av de viktigaste frågorna för regeringen under mandatperioden är att minska vårdköerna. Det är centralt för tillgängligheten i vården. Den uppdaterade kömiljarden på 1,6 miljarder bidrar till det arbetet i hela landet, sade socialminister Lena Hallengren.

Reaktionerna på kömiljardens återkomst var något blandade. Från Liberalerna, som står bakom januariöverenskommelsen och som även var med när kömiljarden infördes under alliansregeringen, hördes ett "äntligen".

Login