Äldreomsorgen ska bli bättre på teknik

VÄLFÄRDSTEKNIK. En utredning om hur välfärden ska teknifieras är snart klar. Kvinnodominerade yrken har lägst grad av teknikanvändning inom välfärden, enligt särskild utredare Peter Larsson.

Utredningen Välfärdsteknik inom äldreomsorgen tillsattes för att teknikutvecklingen inom välfärdsyrkena går för långsamt. Syftet är att utredningen ska se över hur personalen inom äldreomsorgen bättre ska tillvarata potentialen i att använda teknik i sitt dagliga arbete för att förbättra arbetsmiljön.

– Det behöver finnas en interaktion mellan tekniken och vilka behov som finns, säger särskild utredare Peter Larsson till Altinget.

– Framför allt måste man veta varför man ska använda teknik. Det är behoven som måste definiera teknik, det är inte tekniken som ska trycka på, säger han, och fortsätter:

Login