Äldreomsorgen saknar beredskap för att hantera coronasmittan 

BEREDSKAP. Många äldre är utelämnade till omsorg i hemmet eller på institution där beredskap och utbildning saknas, enligt regeringens äldresamordnare Göran Johansson. PRO varnar för coronabedragare som vill "hjälpa" äldre.

Regeringens samordnare för äldreomsorg Göran Johansson har ställt in och styrt om årets möten med landets alla kommuner och regioner. Man ska diskutera hur kvalitet och kompetens inom äldreomsorg kan förbättras, ett ämne som blivit än viktigare efter coronavirusets spridning.

Hur påverkas äldreomsorgen av coronautbrottet?

– Coronautbrottet påverkar äldreomsorgen både i hemmet och på institutionerna. Dels är många fler av personalen sjukskrivna och dels krävs extra ordinära åtgärder i arbetsmiljön, säger han till Altinget.

Login