Hon leder svenska kliniska studier om läkemedel mot covid-19

LÄKEMEDEL. Sverige ska delta i Världshälsoorganisationens internationella samverkansprojekt för att hitta ett läkemedel mot covid-19. Regeringen har utsett Soo Aleman till nationell koordinator.

Som nationell forskningsstudiekoordinator för den svenska delen av WHO:s projekt "Solidarity trial" har regeringen utsett Soo Aleman, docent vid institutionen för medicin, Huddinge och överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

I dagsläget testas redan olika läkemedel för behandling av covid-19 på patienter. 

Syftet med det nationella samarbetet är att undersöka effekten och säkerheten hos dessa.

Login