"Det här vill vi få ut av Almedalsveckan"

ALMEDALSVECKAN. Vad hoppas Praktikertjänsts vd Erik Strand att få ut av sitt besök på Gotland, vilket seminarium vill SBU:s generaldirektör Susanna Axelsson tipsa om, och vad är viktigast just nu för professor Lars Sandman? Läs Altinget Vård&Hälsas Almedalsenkät.

Madeleine Liljegren, ordförande, Sveriges yngre läkares förening (Sylf)

Vad hoppas du få ut av Almedalsveckan?
– Lyssna på intressanta personer, lära mig mer, nätverka och få möjlighet att prata med beslutsfattare om vår politik och de utmaningar som vi yngre läkare ser att vården har framöver.

Är det något arrangemang där du själv deltar som du speciellt vill lyfta fram?
– Vårt seminarium den 1 juli där vi kommer att presentera en helt färsk rapport, som kartlägger de samhällsekonomiska konsekvenserna av att allt fler yngre läkare väljer bort vården som arbetsgivare.

Vilken är den viktigaste frågan just nu inom ditt arbetsområde?
– Arbetsmiljön för de yngre läkarna. Vi ser oroväckande tendenser hos våra medlemmar: Ökningen av sjukskrivningar är som störst bland yngre, kvinnliga läkare. Läkare är lojala mot sina patienter men åsidosätter dessvärre ofta sin egen hälsa. Det här är en ödesfråga för vården; våra läkare måste orka arbeta ett helt yrkesliv.

Barbro Westerholm (L), riksdagsledamot

Vad hoppas du få ut av Almedalsveckan?
– Jag hoppas få ut mitt budskap om vikten av att bekämpa ålderismen och dess konsekvens åldersdiskrimineringen som enligt WHO är den svåraste diskrimineringsgrunden att bekämpa trots att den förr eller senare drabbar alla.

Är det något arrangemang där du själv deltar som du speciellt vill lyfta fram?
– De arrangemang där ålderismen är temat, till exempel News 55.

Vilken är den viktigaste frågan just nu inom ditt arbetsområde?
– Att bekämpa ålderismen och åldersdiskrimineringen.

Susanna Axelsson, generaldirektör, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)

Vad hoppas du få ut av Almedalsveckan?
– Ett jättebra tillfälle till omvärldsbevakning och en chans att få nya perspektiv.

Är det något arrangemang där du själv deltar som du speciellt vill lyfta fram?
– Den 1 juli deltar jag i ett seminarium som arrangeras av myndigheter som ingår i Rådet för styrning med kunskap och som lyfter äldres psykiska hälsa. Andelen äldre personer med depression bedöms vara så omfattande i dag att man kan tala om det som ett folkhälsoproblem.
– SBU deltar också i ett seminarium den 4 juli som handlar om när familjen inte kan ge barnet trygghet och stabilitet och samhället får ta över föräldraansvaret. Hur ger vi de placerade barnen goda förutsättningar att ta sig an livet framför dem och hur ger vi dem stödjande strukturer, verktyg och hopp? 

Vilken är den viktigaste frågan just nu inom ditt arbetsområde?
– SBU arbetar just nu med många viktiga frågor, jag kan nämna psykisk ohälsa som en av dem.
 

Erik Strand, vd, Praktikertjänst

Vad hoppas du få ut av Almedalsveckan?
– Möjligheten att träffa vårdens beslutsfattare för att diskutera framtidens utmaningar och hur Praktikertjänst kan stötta dem.

Är det något arrangemang där du själv deltar som du speciellt vill lyfta fram?
– Jag tycker att vi har lyckats få ihop tre riktigt vassa seminarier om sjukskrivningar, framtidens hälso- och sjukvård och kvalitet i tandvården. Jag kommer inte att delta på scen själv, utan sitta på läktaren och lyssna och kanske ställa en och annan fråga.

Vilken är den viktigaste frågan just nu inom ditt arbetsområde?
– Det är många, men den mest brännande är kompetensförsörjningen inom tandvården och hälso- och sjukvården. Vi behöver helt enkelt anställa fler i hela landet, bland annat läkare, sjuksköterskor och tandläkare. Andra helt centrala frågor är konkurrens och lika villkor, digitalisering och den väldigt aktuella vårdmomsen och hur orättvist den slår mot privata vårdgivare.

Heike Erkers, förbundsordförande, Akademikerförbundet SSR

Vad hoppas du få ut av Almedalsveckan?
– Almedalen är ett öppet demokratiskt forum med många intressanta seminarier och debatter. Jag hoppas på givande möten, konstruktiva samtal och nya infallsvinklar.

Är det något arrangemang där du själv deltar som du speciellt vill lyfta fram?
– Jag kommer att delta i ett rundabordssamtal på tisdagen med Maskrosbarn med fokus på barns psykiska hälsa. Varmt välkommen dit.

Vilken är den viktigaste frågan just nu inom ditt arbetsområde?
– De socialpolitiska frågorna är på toppen av Akademikerförbundet SSR:s agenda just nu. Jag efterlyser fler seminarier på temat under Almedalen. Det är viktiga och avgörande framtidsfrågor.

Peter Gille, vd, Cambio

Vad hoppas du få ut av Almedalsveckan?
– För att vi ska förbättra vård och omsorg och nå målet för ehälsa 2025 så tror jag att det är oerhört viktigt att vi leverantörer samverkar i mycket större utsträckning. Dels med varandra men även med professionen, forskning och inte minst med patienterna. Almedalen är en bra mötesplats för den typen av samtal. Jag hoppas därför på många och givande möten kring öppna system och samverkan. Sedan ser jag också fram emot att delta på många spännande seminarier. 

Är det något arrangemang där du själv deltar som du speciellt vill lyfta fram?
– Jag kommer bland annat medverka i en paneldebatt som arrangeras av Microsoft som handlar om hur vi snabbare kan se till att nyttja alla de möjligheter som digitaliseringen ger. Det finns möjlighet att rädda liv med rätt system och verktyg.

Vilken är den viktigaste frågan just nu inom ditt arbetsområde?
– Mycket just nu handlar om att se till att realisera teknikens möjligheter ute hos våra kunder. Dessutom tittar vi framåt på hur vi kan nyttja tekniken ännu bättre och stötta våra användare i deras arbete. Vi satsar tex stort på AI på Cambio just nu. Vi har sedan tidigare utvecklat beslutsstöd som bygger på AI teknik men AI erbjuder enormt spännande möjligheter framåt och där vill vi vara i framkant. 

Lars Sandman, professor, Linköpings universitet

Vad hoppas du få ut av Almedalsveckan?
– Liksom tidigare ser jag detta framför allt som ett tillfälle för nätverkande och i mitt fall sprida kunskap om det prioriteringsetiska frågeställningarna när det gäller hälso- och sjukvård.                               

Är det något arrangemang där du själv deltar som du speciellt vill lyfta fram?
– Prioriteringscentrum som jag förestår anordnar ett seminarium på temat När inte hälso- och sjukvårdens resurser längre räcker till alla – vem ska bli utan vård? som jag naturligtvis hoppas kommer att ställa prioriteringsfrågorna lite på sin spets.

Vilken är den viktigaste frågan just nu inom ditt arbetsområde?
– Generellt: hur vi ska hantera hälso- och sjukvårdens resursutmaning där resurserna inte matchar de behov och förväntningar som finns. Mer specifikt: hur vi ska hantera de inkommande gen- och cellterapierna som är lovande men som kommer att innebära en stor resursbelastning för hälso- och sjukvården eftersom de kommer med en mycket hög prislapp.

Acko Ankarberg Johansson (KD), ordförande riksdagens socialutskott 

Vad hoppas du få ut av Almedalsveckan?
– Under Almedalsveckan träffar jag  människor som bär på kunskaper jag gärna tar del av. Därför blir Almedalsveckan en intensiv påfyllnad av kunskaper som jag tar med mig i mitt politiska arbete i riksdagen.

Är det något arrangemang där du själv deltar som du speciellt vill lyfta fram?
– Jag har förmånen att medverka i många intressanta seminarier och panelsamtal, exempelvis på tisdag förmiddag då det handlar om "Psykisk (o)hälsa – Ett komplext problem eller en snabb kvick fix?"

Vilken är den viktigaste frågan just nu inom ditt arbetsområde?
– Att få till en långsiktig och hållbar god nära vård till hela befolkningen. För det krävs en bred parlamentarisk samsyn, en realistisk finansiering i förhållande till uppdraget och uthållighet. 

Forrige artikel Socialstyrelsen: Varannan vuxen med adhd är arbetslös Socialstyrelsen: Varannan vuxen med adhd är arbetslös Næste artikel Vårdprofessorer ska ge regeringen råd Vårdprofessorer ska ge regeringen råd
Stor oro för växande vårdskuld och nytt coronautbrott

Stor oro för växande vårdskuld och nytt coronautbrott

LAVINFARA. Inställda vårdbesök och operationer leder till en kraftig ökning av odiagnostiserade och allvarligt sjuka personer, enligt Vårdförbundet. Detta i kombination med en andra våg av covid-19 skulle vara förödande, tror Camilla Waltersson Grönvall (M), som vill se att den privata vården utnyttjas bättre.

Glad sommar – vi ses i augusti

Glad sommar – vi ses i augusti

HÄLSNING. I och med dagens nyhetsbrev tar Altinget Vård och hälsa uppehåll i utgivningen. I mitten av augusti kommer höstens första nyhetsbrev.