Carola Gunnarsson

Foto: Hans Alm/SKL

1:e vice ordförande SKL, kommunfullmäktiges ordförande (C) Sala kommun

Född 22 september 1953, Möklinta, Sala

Läs utbildning gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang