Visselblåsare i forskningsvärlden kan få starkare skydd

FUSK. Regeringen konstaterar att fusk i forskning ökar och tillsätter en utredning. En uppgift blir att se över skyddet för personer som slår larm om oegentligheter. 

Som Altinget tidigare rapporterat tillsätter regeringen en utredning för att se över regelverket för att komma åt forskningsfusk.

I direktiven skriver regeringen att skyddet kan behöva stärkas både för personer som misstänks för fusk och för den som anmäler misstänkta fuskare. Den som öppet anmäler forskningsfusk skyddas inte av utredningssekretess i Sverige. Den anmälde kan ta del av anmälan.

I direktiven till utredningen skriver regeringen att vissa länder, däribland Norge, Storbritannien och USA, ”har regelverk som skyddar visselblåsare. Det är därför angeläget att en utredning kan bedrivas både med offentlig insyn och med beaktande av behovet av integritet för den enskilde.”

Login