V vill satsa stort på vuxenutbildning

PARTIPROGRAM. Vänsterpartiet lyfter i partiprogrammet fram vuxen- och yrkesutbildningens betydelse och vill bygga ut alla de större utbildningstyperna.

Under Vänsterpartiets kongress i helgen beslutades om det som partiet kallar ”nya strategiska huvudlinjer” i partiprogrammet.

En av huvudlinjerna är utbildning. Partiet ser yrkes- och vuxenutbildning som ett verktyg för att man ska bli mindre utbytbar i arbetslivet. Därför vill partiet värna flera olika typer av utbildningar som kan gagna detta. ”Vänsterpartiet vill se en utökning av antalet platser inom såväl grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, som folkhögskola, högskola och yrkeshögskola. Kvalitativa arbetsmarknadsutbildningar behöver också stärkas som en del av Arbetsförmedlingens uppdrag, heter det i det preliminära partiprogrammet.

Partiet skriver i programmet att de sjunkande resultaten i svensk skola inte bara är ett svek mot enskilda individer, som får en dålig utbildning, utan även ett hot mot hela samhället.

Login