Utredning om lärarutbildning klar: "Måste få utgå ifrån lokala behov"

JA-LÖFTE. Nu är utredarna klara med uppdraget att ge förslag om hur lärarutbildningen kan förbättras. Men de som hoppas på förkortad KPU eller en universallösning kan komma att bli besvikna.

De fick fem månader på sig att utreda lärarutbildningen. Anders J. Persson, akademisk ledare på lärarutbildningen på Södertörns högskola, och Anders Gustavsson, pensionerad professor vid Stockholms universitet, har nu lämnat över rapporten.

– Vi har överlämnat den till Regeringskansliet på utsatt tid, till och med en dag innan. Eftersom det är en bokstavsutredning så har vi också bistått departementet. Nu är utredningen att betrakta som internt arbetsmaterial. Sen kommer de fyra samarbetspartierna diskutera vår utredning. Det kommer förmodligen utmynna i en remisspromemoria så småningom, säger Anders J. Persson till Altinget.

Det är en lång lista i uppdraget som utredarna har sett över. Bland annat föreslås hur längden kan kortas på kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) och hur studietakten kan ökas.

Login