Utredning: Förskoleplikt vid fem år och förstelärarreform

FÖRSKOLA. Utredaren Lotta Edholm föreslår inte obligatorisk språkförskola eftersom det kan strida mot lagen. Istället ges flera andra förslag, som skolplikt vid fem års ålder och en förstelärarreform.

Lotta Edholm, tidigare skolborgarråd i Stockholm för Liberalerna, har utrett barns deltagande i förskolan, samt förslaget om obligatorisk språkförskola som kommer från januariavtalet.

Altinget rapporterade tidigare om att Nationellt centrum för svenska är kritiska till en obligatorisk språkförskola. Centret såg att det rent praktiskt kommer vara svårt att genomföra.

Utredningen har också kommit fram till samma slutsats, då det inte är glasklart om en obligatorisk språkförskola skulle kunna ses som diskriminering mot vissa barn. Det är svårt att införa något som skulle kunna bryta mot diskrimineringslagen.

Login