Sverige och USA i samarbete om polarforskning

INTERNATIONELLT. Sverige, via Polarforskningssekretariatet, och USA undertecknar på onsdagen ett avtal som enligt regeringen ska resultera i två stora gemensamma forskningsexpeditioner till Arktis och positiva synergieffekter för svensk polar- och klimatforskning.

– Samarbete i Arktis och inom polar- och klimatforskning blir en tydlig temperaturmätare på hur nära vi samarbetar med USA och ett viktigt bidrag i arbetet för att möta vår tids stora ödesfråga, kommenterar Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, i ett pressmeddelande.

USA tar över ordförandeskapet i Arktiska rådet och för att uppmärksamma detta anordnar den svenska Washingtonambassaden i veckan en konferens med titeln The Arctic – Hot or Cold.

Helene Hellmark Knutsson betonar att USA och Sverige tar ett steg mot ökat samarbete inom polar- och klimatforskning.

Login