Svantesson: Det är sjukt många riktade statsbidrag

KOMMUNER. Effektiviteten i kommunerna är låg och det är stora skillnader mellan kommunerna. De riktade statsbidragen är en del av problemet menar Elisabeth Svantesson (M).

– Det har blivit sjukt många riktade statsbidrag, sade Elisabeth Svantesson, Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson, på ett seminarium som Svenskt näringsliv anordnade om effektiviteten i kommunsektorn.

Organisationen har släppt två studier som på olika sätt undersöker hur effektivt kommunerna jobbar. Genom att anta att alla kommuner kan jobba lika effektivt som den fjärdedel av kommunerna som jobbar bäst kommer organisationen fram till att den finns en besparingspotential på mellan 30 och 40 miljarder kronor.

Det är alltså stora skillnader mellan kommunerna och Svenskt näringsliv har försökt att hitta förklaringar till det. Men det var svårt. Visserligen kom man fram till att faktorer som skattesats, konkurrensutsättning och stram resurshushållning kan förklara skillnader i effektivitet mellan kommuner.

Login