Debatt

Studieförbunden erbjuder ukrainaflyktingar svenska från dag ett

Studieförbunden lärde ut svenska från dag ett under flyktingmottagandet år 2015. Nu står de redo tillsammans med föreningar och samfund att möta de som flyr från Ukraina. Det skriver representanter för branschorganisationen Studieförbunden.

”De tio studieförbunden finns i alla Sveriges 290 kommuner och når långt ut i civilsamhällets kapillärer”, skriver debattörerna.
”De tio studieförbunden finns i alla Sveriges 290 kommuner och når långt ut i civilsamhällets kapillärer”, skriver debattörerna.Foto: Ola Hedin/Studieförbunden/ABF
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Rysslands invasion av Ukraina berör oss djupt. Ett enormt engagemang för Ukrainas sak mobiliseras i hela Sverige. Vi från Studieförbunden har tydligt märkt detta. Angreppet på Ukraina är också ett angrepp på de demokratiska värden som all folkbildning vilar på. Redan på krigets första dag gick vi ut med en gemensam förklaring om solidaritet med Ukrainas folk.

Långsiktigt engagemang

Studieförbund är inga myndigheter dit det tar emot att gå in genom dörren.

Studieförbunden gjorde en betydande insats under flyktingströmmen 2015–2016. Vi mötte då flyktingar i första läget med svenska från dag ett och vardagssvenska.

Förutom en snabb och tidig färdighetsträning i svenska språket bidrog det också med en värdefull första kontakt med det svenska samhället. Men det handlar från vår sida inte bara om en punktinsats efter flykten utan om ett långsiktigt engagemang. Den som är ny i ett land har behov många år framöver som folkbildningen kan möta.

2016 bedrev de tio studieförbunden svenska från dag ett i 272 av landets 290 kommuner. Totalt har 150 000 flyktingar deltagit i Svenska från dag ett. Allt det som vi i studieförbunden byggde upp och lärde oss 2015–2016 finns kvar. Vi börjar nu att göra samma resa tillsammans med de flyktingar som nu kommer från Ukraina.

Agerar snabbt och lokalt

Studieförbunden kan och vill idag på samma sätt som 2015 göra viktiga insatser när det offentliga systemet inte räcker till. Våra insatser har flera stora fördelar:

  • Studieförbunden är snabba och flexibla. Vi agerar snabbt och lokalt utan att vänta på byråkratins långsamma kvarnar. Allt vi gör är anpassat utifrån deltagarnas behov och förutsättningar.
  • Folkbildningen möter människors behov och har låga trösklar. Folkbildningen är fri och frivillig. Studieförbund är inga myndigheter dit det tar emot att gå in genom dörren. Svenska och samhällsorientering inom folkbildningen är deltagarstyrd och vardagsnära till sitt innehåll. Vi finns också kvar när behoven utvecklas över tid för den som stannar i Sverige.
  • Studieförbunden har upparbetade nätverk. De tio studieförbunden finns i alla Sveriges 290 kommuner och når långt ut i civilsamhällets kapillärer. Vi har täta band med föreningar och samfund som organiserar också människor från Ukraina.

”Vi behöver ingen startknapp”

Vi står redo att ta oss an utmaningen, precis som vi gjorde 2015–2016. På många sätt, på många håll, är vi redan i gång. Men för att det ska fungera så behöver vi nu liksom 2015 ett nära samspel med staten. Det finns ett behov av flera snabba beslut.

  • Ge studieförbunden rätt förutsättningar för att möta människors behov. Det handlar om resurser både till svenska från dag ett och till den generella verksamheten.
  • Lyft snäva tidsgränser och låt flyktingar delta längre i svenska från dag ett så att de bättre hinner lära sig språket och om det svenska samhället
  • Permanenta den viktiga insatsen svenska från dag ett. Upphäv beslutet om att avskaffa verksamheten efter 2022.

Civilsamhällets ryggrad

För att bli en del av samhällslivet krävs insatser över tid. Det handlar om att komma in på arbetsmarknaden eller möta människors behov av kultur och möta andra med samma eller helt andra erfarenheter. Vi vet att folkbildningen har en positiv påverkan när det gäller detta.

Studieförbunden utgör civilsamhällets själva ryggrad. Vi står för en infrastruktur som ingen annan är i närheten av. Vi finns i alla Sveriges kommuner, i byar, i citykärnor och förorter. Vi behöver ingen startknapp, inget klubbslag, inget ytterligare beslut för att möta flyktingarna från Ukraina. Vi gör det redan nu.

Nämnda personer

Johan Fyrberg

Ordförande Studieförbunden i samverkan, förbundschef Studieförbundet Vuxenskolan
Studier i pedagogik (Stockholms uni.), officersutbildningar

David Samuelsson

Generalsekreterare Studieförbunden i samverkan, ordförande Civos
Master i public administration (Harvard University) och magisterexamen i datavetenskap (Uppsala uni.)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00