Stockhaus: Lagstifta inte om mobilförbud

DEBATT. Politiker ska inte lägga sig i detaljfrågor som mobilförbud. Genom att lagstifta om detaljer tar vi ifrån auktoriteten från lärarna, skriver Maria Stockhaus (M).

Av Maria Stockhaus (M)
Riksdagsledamot och ledamot i utbildningsutskottet

Studiero i klassrummet är en förutsättning för att eleverna ska lära sig och rustas med kunskap. I media får vi nästan dagligen rapporter om skolor och klassrum där studieron brister och lärare och elever som har en oacceptabel arbetsmiljö. För att ge lärarna fler verktyg för att skapa studiero, ordning och reda samt trygghet i klassrummet ändrade Moderaterna tillsammans med Alliansen skollagen. En av förändringarna innebar att läraren numera har rätt att omhänderta föremål, exempelvis mobiltelefoner, om de stör undervisningen och arbetsron i klassrummet.

Nu har återigen debatten om mobiltelefoner i klassrummet blossat upp och det kommer från flera håll krav på lagstiftning som förbjuder mobiler i klassrummet. Utan reflektion kan det ju låta som en enkel och bra lösning på ett problem, men det är viktigt att tänka ett steg till. Vilka signaler sänder vi politiker om vi ger oss in i en detaljfråga med ett så kraftfullt verktyg som lagstiftning? Vilka andra detaljfrågor ska vi reglera sedan? Finns det alltid en enkel lösning på alla problem som vi kan lösa genom lagstiftning?

Login