"Statligt ansvar behövs när kommunerna misslyckas"

FÖRSTATLIGANDE. Frågan om ett statligt övertagande av skolans huvudmannaskap skär tvärs över blockgränserna. Moderaterna håller fast vid att staten bara ska träda in när kommuner och skolor misslyckas.

Camilla Waltersson Grönvall, skolpolitisk talesperson för Moderaterna.
Camilla Waltersson Grönvall, skolpolitisk talesperson för Moderaterna.

Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén har i en debattartikel i Dagens Samhälle uppmanat Moderaterna att erkänna behovet av statlig styrning och finansiering av skolan. Fahlén vill att partiet öppnar upp för att söka en kompromiss om statligt huvudmannaskap för skolan över blockgränserna.

 Camilla Waltersson Grönvall, skolpolitisk talesperson för Moderaterna håller fast vid att staten inte ska styra över de skolor och kommuner som lever upp till målen och fungerar bra. 

– Det finns ingen anledning att gå in och agera när skolor fungerar väl. Det statliga åtagandet ska träda in för att få en ökad likvärdighet så det kompensatoriska uppdraget fungerar i hela Sverige,  säger Waltersson Grönvall till Altinget. 

Moderaternas idé om kunskapskontrakt som presenterades under förra året öppnade upp för att staten tvångsförvaltar de skolor som inte håller måttet, oavsett om de är kommunala eller fristående. Kunskapskontrakten innebär att Skolverket tar över huvudmannaskapet för skolor där eleverna inte når kunskapsresultaten tills dess att resultaten förbättrats eller skolan i yttersta fall måste läggas ner. 

"Skolor kan behöva läggas ner"

Det bygger på att Skolinspektionen fungerar på ett annat sätt än de gör idag och graderar skolor efter undervisningskvalitet och kunskapsresultat.

– Vi kan inte backa för att vissa skolor kommer behöva läggas ner, säger hon.  

I de bedömningar som Skolinspektionen ska göra för att bedöma om en skola behöver mer statligt ansvarstagande ska dels kunskapsmått ingå, men även trygghet och psykisk ohälsa.

– De mjuka värdena bör också ingå i en analys av en skola. Där skolan inte fungerar väl finns det också en högre grad av otrygghet hos eleverna, säger Camilla Waltersson Grönvall. 

Moderaternas linje har gått mot ett ökat inslag av statligt kontroll över skolan menar Waltersson Grönvall, även om man fortfarande säger nej till ett statligt huvudmannaskap, som allianskollegan Liberalerna driver. 

– Vi har redan under alliansåren sagt att vi tar ett tydligare statligt ansvar för skolan, genom starkare styrdokument, införandet av Skolinspektionen och en rad nationella reformer. Ett ökat statligt ansvar behövs eftersom alldeles för många kommuner inte klarar sitt uppdrag.

 

Dokumentation

 


Nämnda personer

Camilla Waltersson Grönvall

Socialtjänstminister (M)
Lärare i svenska och engelska (Göteborgs uni.)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00