Debatt

Södertörn har redan god balans mellan utbildning och forskning

Det kan tyckas förvånande att representanter för studenterna inte är angelägna om utbildningens forskningsanknytning för alla landets studenter. Det skriver flera socialdemokratiska riksdagsledamöter från Stockholms län i en slutreplik.

”Vi vill påminna om att det inte är någon brist på koncentration i svensk forskning.”
”Vi vill påminna om att det inte är någon brist på koncentration i svensk forskning.”Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Samtliga debattörer

Serkan Köse (S)
Riksdagsledamot Stockholms län
Ingela Nylund Watz (S)
Riksdagsledamot Stockholms län
Åsa Westlund (S)
Riksdagsledamot Stockholms län
Leif Nysmed (S)
Riksdagsledamot Stockholms län
Anna Vikström (S)
Riksdagsledamot Stockholms län
Mathias Tegnér (S)
Riksdagsledamot Stockholms län
Abraham Halef (S)
Riksdagsledamot Stockholms län

Vi är glada att vår artikel har mött intresse och att den här delen av utbildningspolitiken kommer upp till diskussion.

Vetenskapsrådets uppdrag

Företrädare för Centerstudenter, respektive Liberala och Moderata studenter lyfter två aspekter. Den ena är att det ska finnas formella och generella kriterier för när en högskola kan utnämnas till universitet. Detta är som vi alla vet på gång och Vetenskapsrådet har i uppdrag att presentera förslag på sådana kriterier innan jul.

Vad gäller Södertörns universitet så ser vi inte detta som något problem. Som vi framförde i vår ursprungliga artikel så har Södertörn en stor andel forskning i verksamheten (35 procent), åttiotalet professorer, rätt att utfärda doktorsexamen inom fem breda områden samt sedan länge många disputerade lärare, vilket gör högskolan till att av landets lärosäten med högst andel (79 procent) vetenskapligt kompetent akademisk personal.

Högskolan har en hög forskningsproduktion inom humaniora och samhällsvetenskap, som hävdar sig väl i konkurrensen om externa forskningsmedel inom dessa områden. Vi får se precis hur Vetenskapsrådets förslag ser ut, men Södertörns högskola har redan nu en god balans mellan utbildning och forskning och en verksamhet som överensstämmer med den som bedrivs vid ett universitet.

Ingen brist på koncentration i forskning

Den andra aspekt som båda artiklarna lyfter är koncentration av resurser. Det gemensamma inlägget från Liberala och Moderata studenter gör en koppling mellan att svensk forskning skulle ha spritts ut över landet, och att svensk forskning skulle ha tappat mark i en internationell jämförelse.

Vi vill påminna om att det inte är någon brist på koncentration i svensk forskning. 90 procent av medlen för forskning vid Sveriges lärosäten går till 12 universitet. Resterande 23 får dela på återstående 10 procent. Utbildningsuppdraget är däremot jämnare fördelat, här delar 24 universitet och högskolor på att utbilda för 90 procent av de totala intäkterna för utbildning. Det faktiska tillståndet i den svenska högskolesektorn påminner alltså på det sättet, tyvärr och trots de senaste årens forskningspropositioner, ganska mycket om det tillstånd 1989 som artikelförfattarna hänvisar till.

”Förvånande”

I det sammanhanget bör påpekas att universitet och högskolor har samma uppdrag att ge studenter forskningsanknuten utbildning av hög kvalitet, och detta utvärderas på samma sätt för högskolor som för universitet. Det kan synas förvånande att representanter för studenterna inte är angelägna om utbildningens forskningsanknytning för alla landets studenter.

Läs tidigare inlägg i debatten

Centerstudenter: Högre utbildning är inte ett regionalpolitiskt verktyg

Att se akademin som ett verktyg politiker kan använda som regionalpolitiska allmosor – inför valår eller med hedersdoktorstitlar som tack – är att bortse från akademins själva kärna. Det skriver Julia Eriksson och Ida Haggren, Centerstudenter.

Socialdemokraterna urholkar den högre utbildningen

Regeringen har urvattnat begreppet universitet till den graden att vi i dag har fler universitet i landet än högskolor. Ändå fortsätter Socialdemokraterna att föreslå fler ombildningar – trots att kvaliteten inte håller måttet. Det skriver Christoffer Heimbrand, Liberala studenter och Douglas Thor, Moderata studenter.

Södertörns högskola: Vi håller med S-ledamöterna

Vi har länge haft en stark tro på att nästa steg för Södertörns högskola är universitetsstatus. Vi tycker därför att det är hög tid att ta steget till förverkligande. Det skriver Minoo Akhtarzand, styrelseordförande vid Södertörns högskola, i en replik.

S-ledamöter: Gör Södertörns högskola till universitet

Ett lärosäte med namnet universitet får av naturliga skäl större synlighet och trovärdighet än en högskola. I dagsläget får examina och forskningsresultat från Södertörn inte det värde och den synlighet som högskolan förtjänar, skriver flera socialdemokratiska riksdagsledamöter från Stockholms län.

Nämnda personer

Ingela Nylund Watz

Riksdagsledamot (S)
Gymnasieutbildning

Serkan Köse

Riksdagsledamot (S)
Pol. mag (Stockholms uni., 2004)

Åsa Westlund

Riksdagsledamot (S), vice ordförande i utbildningsutskottet, ledamot i partistyrelsen
Fil. mag i statsvetenskap (Göteborgs uni., 2000)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024