Skolverket och SKR vill utöka stödet till huvudmän om hedersvåld

HEDERSFÖRTRYCK. Varken Skolverket eller SKR har koll på hur kommunerna arbetar med hedersrelaterat våld och förtryck. Men nu ska man se över vilket stöd man ger till huvudmännen.

Tidigare rapporterade Altinget om kartläggningen gjord av Länsstyrelsen i Östergötland kring hedersrelaterat våld och förtryck. Den visar att majoriteten av kommunerna inte har rutiner för att hantera ärenden kring bortförda barn och vuxna samt barn som uppges vara gifta.

Enligt Skolverket, så återspeglar kartläggningen den bild som de själva har fått genom tidigare möten med Länsstyrelsen i Östergötland och andra myndigheter.

– Det är huvudmännen som har ansvaret. Vi kan ge stöd i frågorna. Fram tills nu så har vårt arbete främst riktat in sig på att stödja skolorna, skolledare, lärare och elevhälsan, säger Teresa Fernández Long, undervisningsråd vid Skolverket, till Altinget.

Login