Skolpersonal allt mer pressad – "Kan inte utesluta krislägesavtalet"

AVTAL. Det finns redan ett krislägesavtal för skolpersonalen, men det har ännu inte aktiverats under pandemin. Men enligt Lärarförbundet kan det komma att bli aktuellt.

Krislägesavtalet är nu aktiverat för personal inom viss sjukvård i sju regioner. Men krislägesavtalet är även utformat för personal inom förskola och skola. Vilket gör att kommunerna kan aktivera avtalet för att gälla lärare och annan skolpersonal.

Kriterierna för att kunna aktivera krislägesavtalet är att det ska finnas ett krisläge i kombination med en omfattande påverkan på personalförsörjningen.

Enligt Jeanette Hedberg, biträdande förhandlingschef på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), innebär pandemin i sig en kris. Men man måste också se till den enskilda verksamheten.

Login