Skolhuvudmän ska bekämpa segregation

KORTNYTT. Nu ska skolhuvudmän få ett krav på sig att se till att skolorna har en blandning av elever med olika bakgrunder, enligt regeringen nya förslag.

Regeringen har lämnat över en lagrådsremiss med flera förslag som kommer ursprungligen från Skolkommissionen. De vill minska segregationen genom att skolhuvudmännen får ett ansvar över att verka för en omfattande social sammansättning i deras skolor. Rektorn ska i sin tur verka för att få en blandning av eleverna även i skolklasserna. Detta ska då gälla alla skolor från förskoleklass upp till gymnasiet.

– Det ska vara naturligt för barn i villa och barn i hyreshus att gå till samma skola, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) till TT.

Vidare föreslås det också att tillsynen av huvudmän ska bli mer likvärdig. Skolinspektionen kan redan i dag dra in tillståndet för en fristående huvudman om de inte uppfyller kraven. På samma sätt vill regeringen nu att kommunala skolor också ska sanktioneras. Vilket innebär att Skolinspektionen också ska kunna besluta om att stänga skolor med kommunal huvudman. 

Login