Skatteverket vill förenkla regler – kan öka tillgång till lokaler för civilsamhället

Skatteverket föreslår nya regler som kan underlätta för organisationer med momsbefriad verksamhet att hitta lokaler. Det påverkar bland annat idrottsrörelsen, friskolor och idéburen vård och omsorg. ”Att det finns ett tryck i frågan är helt uppenbart”, säger Sofi Nyström, sektionschef på Skatteverket.

Foto: Fredrik Sandberg/TT
Anders Gustafsson

Man ska inte låta sig luras av förslagets något byråkratiska titel: ”Utökad möjlighet till frivillig skattskyldighet avseende mervärdesskatt vid uthyrning av lokal”. 

Det innehåller förslag på förändringar som delar av civilsamhället länge har efterlyst, inte minst Riksidrottsförbundet. Det har också Svenskt näringsliv, Fastighetsägarna och flera andra.

Syftet är att förenkla regelverket och öka möjligheten för hyresvärdar att bli frivilligt skattskyldiga för moms när de hyr ut lokaler. 

Skatteverkets förslag
  1. Kravet på att hyresgästen ska bedriva momspliktig verksamhet i lokalen slopas.
  2. Kravet på stadigvarande användning hos hyresgästen slopas.
  3. Det blir möjligt med frivillig moms för en lokal som disponeras av olika hyresgäster på olika tider av dygnet.
  4. Det blir möjligt med frivillig moms för ytor som delas av flera hyresgäster samtidigt.
  5. Frivillig moms ska enligt förslaget kunna tillämpas för en viss bestämd yta samtidigt som andra delar av fastigheten inte omfattas av frivillig moms. All uthyrning av den frivilligt momsade ytan blir då momspliktig.
  6. Kravet på att frivillig moms ska föreligga även i senare uthyrningsled samt begränsningen i antalet uthyrningsled slopas.

Källa: PWC

Altinget logoUtbildning
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget utbildning får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00