Sju myndigheter föreslås bli tre

KORTNYTT. Analys- och utvärderingsutredningen ledd av Urban Karlström föreslår att tre nya myndigheter ska ersätta sju befintliga för att på så sätt stärka regeringens styrning.  
 

Syftet för utredningen har varit att se över hur regeringens analys- och utvärderingsresurser kan organiseras på bästa möjliga sätt utifrån regeringens behov. Utredare Urban Karlström har också tittat på vilka analyser och utvärderingar krävs för att regeringen ska klara av sitt uppdrag. Myndigheterna som har utretts är Brottsförebyggande rådet, Brå, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, Kulturanalys, Trafikanalys, Tillväxtanalys och Vårdanalys.

Läs vidare: Utlokaliserade myndigheter: Det går bra nu

Utredningen har kommit fram till att om regeringen ska få analyser och utvärderingar av högre kvalitet som kan användas för en effektivare styrning så bör dessa sju myndigheter slås ihop till endast tre myndigheter, Arbetsmarknads- och välfärdsanalys, Tillväxt- och samhällsbyggnadsanalys och Trygghets- och säkerhetsanalys. De tre nya myndigheterna ska enligt förslaget lokaliseras till Stockholm, Göteborg och Östersund.

”Genom att myndigheterna får sektorsövergripande uppdrag är de förberedda för att ta sig an nya områden. Regeringen kan därmed få ett mer fullständigt underlag utan att inrätta fler myndigheter”, skriver utredaren Urban Karlström i ett pressmeddelande.

Forrige artikel Kommun inför närstöd till rektorer Næste artikel LAN drog inte in lärarlegitimation trots brott
Slutreplik: Larsson måste se vinsterna på kort sikt

Slutreplik: Larsson måste se vinsterna på kort sikt

SLUTREPLIK. Marcus Larsson ifrågasätter om lärarassistenter är vettigt använda resurser. Vi menar att det på kort sikt kan hjälpa vissa av lärarnas problem, skriver Lärarnas Riksförbund i en slutreplik.