SD-ledamöter: Risk att normkritik blir en förtryckande kultur 

REPLIK. Det är lätt att normkritik slår över i politik, något som inte ska förekomma i undervisningen. Lärare får helt enkelt luta sig mot det vi kallar ”sunt förnuft” för att navigera rätt gentemot eleverna, skriver Robert Stenkvist och Patrick Reslow, Sverigedemokraterna. 

Patrick Reslow (SD)
Riksdagsledamot och ledamot i utbildningsutskottet
Robert Stenkvist (SD)
Riksdagsledamot och utbildningsutskottet

Självklart ska inga skolbarn behöva gå med en klump i magen på väg till skolan för att de har en otraditionell familjekonstellation. Som samhället ser ut i dag finns det en palett av olika familjekonstellationer, det är den verklighet vi har att utgå ifrån.

Normkritik inte relevant 

Lika självklart är det att varken skolan eller andra aktörer ska stigmatisera vissa former av familjekonstellationer. Självklart ska ingen form av rasism tillåtas i svenska skolan.

Vi förstår bara inte vad det har med ”normkritik” att göra. Det finns ingen som helst ”norm” som stipulerar att rasism är okej varken inom skolan eller annorstädes. 

Bra normer 

Vi anser att skolan inte ska inte ägna lektionstid åt allmän normkritik, det finns nämligen normer som är bra för människor och samhället. Inget samhälle fungerar utan vissa normer och värderingar, dessa normer har förts vidare av både föräldrar och skolan i generationer. Det är förklaringen till att vårt samhälle fungerar förhållandevis bra i dag.

Politiserande 

Dessutom är det lätt att allmän normkritik slår över i politik, vilket inte ska förekomma i undervisningen enligt oss. En allmän normkritik slår lätt över i ett politiserande som direkt strider mot det Wallentheim skriver angående diskriminering och ”allas lika värde”.

Normkritiserande blir just en sådan ”struktur” som Wallentheim beskriver som förtryckande.

Sunt förnuft

Självfallet ändras normer över tid. Normen om till exempel homosexualitet är en helt annan i dag än den var bara för några decennier sedan. Det är inte konstigt att samhället utvecklas och en del normer förändras, denna process kommer alltid förekomma i alla samhällen under alla tider. Det innebär inte att vi ska förkasta alla normer. 

Det går inte att komma förbi att både lärare och andra får luta sig mot det vi vanligtvis kallar ”sunt förnuft” för att navigera rätt i undervisning och förhållningssätt gentemot skola och elever.

Forrige artikel Debatt: Ministern måste reformera kommunernas tillsyn Debatt: Ministern måste reformera kommunernas tillsyn Næste artikel "Kognitivt anpassade digitala hjälpmedel är en av pusselbitarna"