Så vill Sabuni skapa ordning och reda i skolan

L-PLAN. Nu släpper Liberalerna ytterligare krav som de vill ska ingå i handlingsplanen för trygghet och studiero. Trots att de var med och tillsatte utredningen om handlingsplanen.

I slutet av februari tillsatte utbildningsdepartementet utredningen om en nationell plan för trygghet och studiero. Det är beslutat utifrån januariavtalet.

Liberalerna presenterar nu en kravlista på tio punkter som de vill ska komma med i nationella handlingsplanen.

Partiledare Nyamko Sabuni (L) hävdar att deras punkter går längre än vad som är angett i kommittédirektivet för utredningen om handlingsplanen.

Login