Resultatlyft för Altinget

MEDIER. Altinget i Sverige går med vinst för första gången. Alla bolag i den dansk-svenska mediekoncernen visar positiva resultat.

Av: Rasmus Nielsen
Ägare och styrelseordförande 

Koncernen med medierna Altinget.dk, Altinget.se och Mandag Morgen presenterade vid bolagsstämman den 30 september årsredovisningen för perioden 1 juli 2018 till 30 juni 2019. Koncernmodern Aktiebolaget Rasmus Nielsen Holding, Köpenhamn, fortsätter att växa och öka sin lönsamhet. Samtliga operativa bolag inom koncernen visar nu små, positiva resultat.

Sammantaget är resultatet för 2018/19 glädjande och visar en vinst på 3,8 miljoner danska kronor efter skatt. Vinsten är dock mindre än vad som beräknades vid budgetårets början.

Login