Replik: Skolor ska inte ges möjlighet att välja sina elever

REPLIK. Moderaterna behöver visa att de vill komma tillrätta med kunskapsglappet mellan elever som är födda i Sverige och elever som är födda utomlands genom att se över skolpengens konstruktion. Det skriver Linnea Lindquist, rektor och skoldebattör.

Linnea Lindquist
Rektor
 

Kristina Axén Olin (M) skriver i sin debattartikel på Altinget om utredningen om en likvärdig skola som presenterades den 27/4. Det är bra att Moderaterna är öppna för dialog om utredningens förslag, men det är några viktiga aspekter på likvärdigheten som Kristina Axén Olin duckar för i sin debattartikel.

Jag håller med om att det är ovärdigt Sverige att vi har den högsta uppmätta skillnaden mellan elever födda i landet och elever födda utomlands. Det grundläggande problemet med dagens skolvalssystem är att alla kommunala huvudmän och fristående huvudmän gör på olika sätt. Det gör att dagens system med skolval varken är likvärdigt eller rättssäkert.

Ett jämlikt skolval

I dag sker ofta skolvalet till populära fristående skolor flera år innan eleven ska börja skolan. Med utredningens förslag kommer skolvalet ske vid samma tidpunkt för alla elever och det kommer ske på lika villkor. Det är jämlikt och rättssäkert.

Vi vet dessutom att elevunderlaget skiljer sig åt mellan kommunala och fristående skolor. Fristående skolor har ett mindre resurskrävande underlag och de kommunala skolorna har fler resurskrävande elever. Ett jämlikt skolval skulle minska dessa skillnader. Det är elever som ska välja skola, skolor ska inte ges möjlighet att välja sina elever.

Se över skolpengen

Om man anser att skolan är till för eleverna så är dessa förslag på skolvalssystem bra förslag. Kristina Axén Olin kritiserar förslagen som rör skolpengen där utredningen föreslår en lägre skolpeng till fristående skolor. Det är viktigt att komma ihåg att kommunala huvudmän har ett utbudsansvar vilket medför högre kostnader. Att då ha en likvärdig skolpeng mellan kommunala och fristående huvudmän premierar fristående skolor, vilket är ojämlikt.

Dagens system gör att skolor med ett mindre resurskrävande elevunderlag får ökade resurser och kommunala skolor med ett mer resurskrävande elevunderlag är underfinansierade. Det är bland annat detta som spär på kunskapsglappet mellan elever som är födda i Sverige och elever som är födda utomlands.

Vi är överens om att det är ovärdigt, och då behöver ni moderater visa att ni vill komma tillrätta med problemet genom att se över skolpengens konstruktion.

Ett första steg

Utredningens förslag kommer inte skapa en jämlik skola, men förslagen kommer att öka jämlikheten. Självklart finns risken att de koncerndrivna friskolornas vinstmarginal försämras med dessa förslag. Om man tänker att skolan är till för eleverna, och inte för företagen, vinstmarginalen eller föräldrarna, så är dessa förslag ett första steg mot en mer jämlik skola.

Är ovärdigt

Jag håller med om att ryckigheten i skolpolitiken är ett stort problem. Jag välkomnar att ni moderater bidrar till att minska ryckigheten. Ett sätt att göra det är att förespråka att utredningens förslag blir verklighet.

För det är faktiskt så att alla elever har samma rätt till utbildning oavsett vilka föräldrar de har, eller var de bor. Att sortera elever som vi gör i dag är ovärdigt ett modernt land som Sverige.

Beslutskedja: Ökad likvärdighet genom minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning

25/7
2018
10/12
2019
23/4
2020
27/4
2020
27/4
2020
29/4
2020
30/4
2020
30/4
2020
8/5
2020
12/5
2020
20/5
2020
20/5
2020
26/5
2020
10/6
2020
23/6
2020
25/6
2020
17/9
2020
6/10
2020
8/10
2020
8/10
2020
13/10
2020
27/10
2020
30/11
2020

Forrige artikel Reslow (SD): Tråkigt att S bara visar samarbetsvilja i debattartiklar Reslow (SD): Tråkigt att S bara visar samarbetsvilja i debattartiklar Næste artikel SFS: Få sommarjobb i år – ge extra studiemedel SFS: Få sommarjobb i år – ge extra studiemedel