Replik: L har fel om Akademiska hus – problemet är inte ägarformen

REPLIK. Samarbetet mellan Akademiska hus och lärosätena måste bli bättre. Men det blir det inte genom att ändra ägarformen som Liberala riksdagsledamoten Lina Nordquist föreslår, skriver Ilona Szatmári Waldau, Vänsterpartiet, i en replik.

Ilona Szatmári Waldau (V)
Riksdagsledamot, talesperson för högre utbildning och forskning

 

Statliga Akademiska hus gör varje år en vinst på ca 6,5 miljarder kronor och gör årligen en vinstutdelning till sin ägare, staten. 2017 var vinstutdelningen 1,63 miljarder. 2015 beslutade regeringen att ta ytterligare en utdelning och plockade ut totalt 7,95 miljarder ur bolaget. Bolaget ska agera affärsmässigt och ha goda kundrelationer, enligt sitt uppdrag, och ha marknadsmässiga hyror.

Borde inte ses som kunder

Problemet är att våra lärosäten, som är de som huvudsakligen hyr av Akademiska hus, är myndigheter som befinner sig på samma plats och i samma lokaler under lång tid. Lärosätena kan inte jämföras med bolag, bolag har oftast en verksamhet som enkelt kan välja lokaler på en fri marknad. Det kan inte lärosätena. Akademiska hus borde inte agera som vilket kapitalistiskt bolag som helst och lärosätena borde inte ses som kunder på en konkurrensutsatt marknad.

Pengarna snurrar runt mellan myndigheter

Det är inte rimligt att hyreskostnader till Akademiska Hus utgör en så stor del av lärosätenas kostnader som i dag. Lärosätena får visserligen ekonomisk kompensation för marknadshyrorna men det är en konstig princip att staten ska sätta en hög hyra för en annan del av staten, ta vinstutdelningar och sedan kompensera delar av staten för att de betalar marknadshyror till statens eget fastighetsföretag. Statens pengar mår inte bäst av att snurra runt mellan olika myndigheter.

Akademiska hus uppgift borde vara att underlätta för högskolor, universitet och studentkårer att bedriva sin verksamhet, inte att dra in pengar till statskassan.

Ägardirektivet måste ändras

Lina Nordquist och Ida Arnstedt, Liberalerna, menar att lösningen borde vara att lärosätena själva äger sina lokaler. Jag menar istället att lösningen är att ändra Akademiska hus ägardirektiv så att den här konstiga och ineffektiva snurren av statliga pengar försvinner. Problemet med Akademiska hus är inte ägarformen utan direktivet om marknadshyror och affärsmässighet.

L gav inte stöd till Nordquists motion

Det är ändå positivt att Lina Nordquist ser problemet, men det faktum att hennes parti inte gav något stöd till hennes motion visar att det bara är Vänsterpartiet som agerar som ett parti när det gäller Akademiska hus. Vår motion om att låta regeringen utreda hur studentkårer ska kunna hyra av Akademiska hus till lägre hyra röstades ner av samtliga övriga partier.

Samarbetet mellan Akademiska hus och lärosätena behöver bli bättre och framför allt behöver Akademiska hus ägardirektiv som gör att lärosätena känner förtroende för fastighetsförvaltningen. En översyn av hyressättning och vinstuttag skulle gagna det förtroendet och akademin.

Forrige artikel Debatt: Forskningsmedel ska inte gå till Akademiska hus miljardvinst Debatt: Forskningsmedel ska inte gå till Akademiska hus miljardvinst Næste artikel Kakabaveh: Agera innan fler barn dör av Kakabaveh: Agera innan fler barn dör av "äktenskap"