Regeringen vill lägga ut utbildning på entreprenad

PEDAGOGIK. Behoven inom modersmåls­undervisning är så stora att skolhuvudmän ska kunna lägga ut sådan fjärrundervisning på entreprenad, anser regeringen.

I eftermiddag fattar riksdagen beslut om en ny lag om fjärrundervisning. Men innan den nya lagen är klubbad snickrar regeringen på ytterligare förändringar om lagen för denna typ av fjärrundervisning.

Dokument som Altinget tagit del av visar att regeringen gör bedömningen att ”behoven inom modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet är så omfattande att det även kan motivera en möjlighet för skolhuvudmän att kunna lägga ut denna fjärrundervisning på entreprenad.”

Brist på behöriga modersmålslärare

Bakgrunden är att det råder brist på behöriga modersmålslärare. Det riskerar att drabba små skolor i glesbygdskommuner. ”Detta kan leda till att elever som uppfyller kraven för att få modersmålsundervisning, ändå inte kan erbjudas denna undervisning” skriver regeringen. 

Regeringen ser i dag problem med att lagen bara ger ett ”mycket begränsade möjligheter att överlämna undervisning på entreprenad inom skolan”. Därför vill regeringen ”se över möjligheterna att bygga vidare på dagens bestämmelser om entreprenad och pröva förutsättningarna för att kommuner, landsting och enskilda huvudmän med bibehållet huvudmannaskap ska få sluta avtal med en enskild fysisk eller juridisk person om att utföra uppgifter avseende fjärr­undervisning i modersmål och studiehandledning på modersmålet.”

Med en ökad möjlighet till entreprenad skulle, enligt regeringen, elever som annars inte kan få modersmålsundervisning och studie­handledning på modersmålet kunna få sådan undervisning av behöriga lärare.

Regeringen ska utreda frågan och belysa vilka konsekvenser den får.

Forrige artikel Skolor får statligt stöd för nyanlända Skolor får statligt stöd för nyanlända Næste artikel Fler reformer om fjärrundervisning på gång
KD byter ledamöter i utbildningsutskottet

KD byter ledamöter i utbildningsutskottet

ROCKAD. När Desirée Pethrus lämnade riksdagen satte det igång en kedjeeffekt i den kristdemokratiska riksdagsgruppen. Fyra personer får nya utskott. Bland annat får utbildningsutskottet en ny ledamot.