Pengarna räcker inte till alla i läslyftet

STATSBIDRAG. Kommuner och friskolor vill utbilda 20 000 lärare i läslyftet. Men pengarna räcker inte till alla. Skolverket får därför sålla bort merparten av de sökande.

Kommuner och friskolor har sökt handledarinsatser för nästan 20 000 lärare på över 1 600 skolor, visar Skolverkets sammanställning. Det innebär att man har sökt bidrag för omkring 2 400 handledare till lärarna. Men pengarna räcker bara till 460 handledare och det blir Skolverkets uppgift att fördela och begränsa tilldelningen.

– Det blir en utmaning. Vi gallrar utifrån geografisk spridning, säger Erica Jonvallen, projektledare för Läslyftet, till Altinget. Därtill kommer Skolverket att ha speciella kvoter för små huvudmän och för de stora, riksomfattande, friskolekoncernerna.

Läslyftet drivs av Skolverket. Det pågår 2015-2018 och riktar sig till lärare i alla ämnen. Läslyftet ska öka elevers läsförståelse och skrivförmåga genom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen.

Login