Partiernas utbildningsbudget – M vill minska 1,9 miljarder

BUDGET. Partierna utanför januariavtalet presenterar sina alternativ till regeringens budgetmotion. Här är vad de vill satsa på inom skolan.

Vänsterpartiet föreslår i sin budget strax över 3 miljarder mer till utgiftsområdet för utbildning. Av dessa ska Skolverket tilldelas ytterligare 57 miljoner i anslag nästa år, utöver regeringens förslag på 1,1 miljarder i myndighetsanslag. 

Den största neddragningen V vill göra är att dra ner med 456 miljoner på anslaget för utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet. Inom det anslaget ryms fortbildningsinsatser och flertalet riktade statsbidrag.  

Ytterligare en neddragning partiet vill göra är på bidrag till lärarlöner med 43 miljoner.  

Login