OECD vill se snabba och genomgripande reformer

SKOLA. Det svenska utbildningssystemet blir allt sämre. Det krävs snabba och genomgripande förändringar av den svenska skolan för att vända utvecklingen.

Gör nytt och gör om, är budskapet från OECD. Det saknas styrning av skolan, det saknas motivation hos eleverna och det saknas yrkesmässig stolthet hos lärarna.

Raset i kunskaper går snabbt i den svenska skolan. Jämfört med den preliminära rapport från december förra året är budskapet lika mörkt, om inte mörkare, i slutrapporten som presenterades på måndagen.

– Det svenska skolsystemet har tappat sin själ, sade Andreas Schleicher, OECD:s chef för utbildningsfrågor, på en pressträff där rapporten presenterades. Rapporten beställdes av den förra regeringen, men den rödgröna regeringen menar att rapporten är ett viktigt underlag för reformer. Vid sidan om OECD:s experter var även utbildningsminister Gustav Fridolin (MP), gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic (S) och Skolkommissionens ordförande Anna Ekström med på pressträffen.

Login