Obligatoriskt skolval sätter press på kommuner

SKOLVAL. Viktigast för föräldrar i val av skola är otrygghet och förekomsten av våld på skolan, visar en undersökning. Men ett skolval ger också möjligheter för kommuner att förbättra elevsammansättning.

Fler kommuner har börjat införa ett obligatoriskt skolval för eleverna. Oftast inför förskoleklass, grundskola eller när årskurserna tar slut på den skola eleverna går på. Nacka, Sollentuna, Botkyrka och Täby har haft ett obligatoriskt skolval i flera år. Men nu har även Malmö, Borås och Helsingborg infört någon form av obligatoriskt val för alla sina elever.

Läs också: BRIS: Minska psykisk ohälsa med en inkluderande skola

I en undersökning har man kartlagt vad som påverkar vilket val av skola man gör. Där föräldrar får ange vilka faktorer som de värderade när de valde. Det visade sig att inte en ensam faktor styr valet. Däremot det som klassades som viktigast för föräldrarna i valet, var frånvaro av våld och mobbning, samt ordning och reda. Erik Lakomaa, ekonomie doktor och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, har genomfört studien. Han förklarar att det är sannolikt att man byter skola om man känner sig otrygg.

– Tidigare forskning har visat att det är en viktig konkurrensfaktor. Mer konkurrens mellan skolor leder till minskad våldsnivå. Om en skola etablerar sig där det inte finns andra skolor, minskar rapporterat våld i skolorna. Det kan man mäta, för det måste man rapportera till Arbetsmiljöverket.

Kan tvinga skolor att stänga

Det som klassades som ganska viktigt, var resultat, lärartäthet och rykte. Det som klassades som mindre viktigt och oviktigt i undersökningen, var närhet till hemmet och elevernas bakgrund. Erik Lakomaa påpekar att skolan är en konkurrensutsatt verksamhet, vilket gör att ett skolval också ställer krav på att skolorna höjer kvalitén. Annars riskerar de att tappa elever och därmed skolpengen.

– Det är väldigt få skolor som har stängts på grund av bristande kvalitet. Det kanske skulle kunna påverkas av obligatoriskt skolval.

Effekter kan förstärkas

Men att införa ett obligatoriskt skolval i sin kommun, gör att kommunen också måste ta ett ansvar för hur man utformar fördelningen av elever, enligt Lakomaa. Exempelvis närhetsprincipen konserverar effekterna av boendesegregation i kommunen. En större skola ger bättre blandning på eleverna rent mekaniskt.

Läs också: BO: Barns förtroende för lärare sjunker

Kommunen kan därför använda olika mekanismer för att uppnå olika effekter av skolvalet. Men Erik Lakomaa påpekar att man inte ska skapa incitament som gör att föräldrar agerar strategiskt i valet av skola.

– När det gäller hur man fördelar elever har alla system för- och nackdelar, det handlar om prioriteringar. Men man ska vara medveten om vilka effekter de olika valen gör. Närhetsprincipen har sina nackdelar, syskonförtur har sina nackdelar, att göra hela kommunen till ett upptagningsområde sina.

Kan innebära ett tapp av elever

Om fler kommuner väljer att själva införa obligatoriskt skolval, återstår att se. Men Lakomaa förklarar att det är viktigt att komma ihåg att det kan innebära att många elever byter skola.

– Alla som driver en skola måste vara medvetna om att de faktiskt kan tappa elever. Det är en naturlig del av att ha ett konkurrenssystem. Så då måste man se till att man inte tappar kvalité, säger Erik Lakomaa.

Forrige artikel Riktlinjer för läromedel efterfrågas Riktlinjer för läromedel efterfrågas Næste artikel Klassiska ingredienser i L:s budgetrecept Klassiska ingredienser i L:s budgetrecept